Nie zwlekaj! Już dziś zapisz się na G35 Kamp 19-22 czerwca 2014

Impreza ma charakter niekomercyjny. Celem organizacji zlotu jest integracja, turystyka krajoznawcza, zmaganie z terenem. Propagowanie aktywnej formy spędzania czasu. Rozszerzanie wiedzy motoryzacyjnej w zakresie samochodów terenowych w szczególności modelu Mercedesa klasy G. Propagowanie idei poszanowania środowiska.

Data imprezy: 19-22.06.2014

Miejsce imprezy:

Do pobrania plik w standarcie gpx dla urządzeń GPS

Program:

18.06.14 środa

19.06.14 czwartek

20.06.14 piątek, trasa z próbami terenowymi (wymagająca dla chętnych)

21.06.14 sobota

22.06.2014 niedziela

Organizacyjne:

Przyjmowanie zgłoszeń do 31.05.2014. Potwierdzeniem zgłoszenia jest odnotowana wpłata.

Koszty:

Opłaty po 31.05.2014 wzrastają odpowiednio:

Wpłaty należy dokonywać na rachunek:

Katarzyna Kunda
07 1020 4724 0000 3602 0091 4176
z dopiskiem: G35 oraz imię i nazwisko kierowcy

Wpłata obejmuje:

Wpłata nie obejmuje:

Rezerwacje noclegów, posiłków w trakcie imprezy uczestnicy zapewniają we własnym zakresie. Na terenie kampingu w Bartoszach istnieją do wynajęcia domki 4 i 6 osobowe z łazienkami. Wokół Kalu są liczne agroturystyki i pensjonaty. W Kormoranie w mierkach pełna baza noclegowa.

Zgłoszenia i dane rejestracyjne:
Prosimy o przesyłanie e-mailem zgłoszeń na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w temacie e-maila prosimy umieścić: G35 imię i nazwisko kierowcy
w zgłoszeniu prosimy zamieścić:
kierowca (imię, nazwisko)
pilot (imię, nazwisko)
dodatkowe osoby w samochodzie (imie, nazwisko)
nr rejestracyjny pojazdu, typ, model samochodu
nr telefonu kierowcy
wybór rodzaju noclegu (kamping, poza kampingiem)
rozmiary koszulek

--ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ODRZUCENIA ZGŁOSZEŃ BEZ PODANIA PRZYCZYNY--

REGULAMIN

Pkt 1

Organizatorem zlotu "G35 Kamp”, która odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2014 roku w miejscowościach Kal k/Węgorzewa, Ełk, Mierkach są: G-team Ełk, Grupa Inicjatywna Szkotowo, Mercedes Off Road Club.

Pkt 2

Zlot odbędzie się drogami publicznymi oraz prywatnymi i ma charakter turystyczno-integracyjny z elementami przeprawy.

Pkt 3

W imprezie biorą udział osoby i samochody które zostały zarejestrowane przez organizatora, tzn. otrzymały identyfikator oraz naklejkę imprezy, zapoznały się z niniejszym regulaminem i podpisały stosowne oświadczenie.

Pkt 4

Przejazdy pomiędzy odcinkami imprezy odbywają się drogami publicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o ruchu drogowym. Wymagają zatem posiadania przez kierującego samochodem: dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnymi badaniami technicznymi, prawa jazdy właściwej kategorii oraz aktualnej polisy ubezpieczenia OC. Każdorazowy wjazd z trasy zlotu na drogę publiczną ma charakter włączenia się do ruchu i wymaga od uczestnika zachowania szczególnej ostrożności i dopuszczalny jest jedynie w miejscach oznaczonych przez organizatora zlotu.

Pkt 5

Na trasie imprezy odbywa się normalny ruch wobec czego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Prawa o ruchu drogowym w zakresie koniecznym do uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa wobec innych uczestników ruchu.

Pkt 6

Jazda off-road może być niebezpieczna i uczestnicy biorą udział w zlocie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. W żadnym wypadku organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy strony trzeciej. Uczestnik biorący udział w imprezie podpisuje stosowne oświadczenie o własnej odpowiedzialności. Podpisanie oświadczenia jest warunkiem koniecznym do uzyskania prawa uczestnictwa w zlocie.

Pkt 7

Każdy z uczestników otrzymuje notatki nawigacyjne opisujące trasę (roadbook, mapa), którą należy przejechać. Uczestnik imprezy zobowiązuje się trzymania trasy opisanej w roadbook'u.

Pkt 8

Podczas trwania imprezy, każdy uczestnik winien posiadać w widocznym miejscu identyfikator otrzymany od organizatora.

Pkt 9

Niedopuszczalne jest kierowanie pojazdem podczas zlotu przez osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Pkt 10

Wszyscy uczestnicy "G35" są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem i wyrażenia zgody na zrzeczenie się wszelkich roszczeń wobec organizatora, poprzez podpisanie stosownego oświadczenia w dniu rejestracji.

Organizatorzy:

Tomasz Poniatowicz - Brunner

Piotr Kunda - Piotrek G

Maciej Makarewicz – Maciej Ełk

Artur Oborski - arci1

Rafał Śnieżek - Milczący

Oficjalnym partnerem G35 Kamp jest Mercedes Benz Polska www.mercedes-benz.pl

Być może na kempingu w Kalu pojawi się także zabytkowa Gelenda ze straży pożarnej w Węgorzewie.